• Tjänster

  Företagets revisor, konsultpartner

Revisorns färdigheter

Närheten till företagets ledning och mångfalden av arbetsuppgifter gör revisorn till företagets främste rådgivare. Revisorn ledsagar företagsledaren på samtliga områden som är relaterade till företagets verksamhet och rådgör tillsammans med ledningen vid åtaganden till följd av ny lagstiftning eller nytt regelverk.

Behöver du råd, en offert ?

Råd vid etablering i Frankrike

 •  Val av företagsform

 • Skattekonsultation

 • Beskriva fransk företagskultur

 • Fungera som kontaktförmedlare mellan företaget och övriga parter: jurister, fastighetsmäklare, försäkringsmäklare, banker och andra experter.

Redovisningstjänster

 • Bokföring

 • Löpande redovisning

 • Årsbokslut, årsredovisning och appendix

 • Månads-/kvartalsrapportering på franska, engelska och svenska

Skattemässiga förpliktelser

 • Momsredovisning

 • Beredning av övriga skattedeklarationer

 • Bistånd vid skatteinspektioner

 • Beredning av skattedeklaration på inkomst-och förmögenhetsskatt

Socialförsäkringsmässiga förpliktelser

 •  Årlig deklaration av inkomster för egenföretagare

 • Konsultation gällande social trygghet: sjukförsäkring och pensioner etc.

 • Årsredovisning på C3S

Löneadministrativa tjänster

 • Upprätta lönespecifikationer

 • Upprätta kvartalsvisa och årliga socialförsäkringsrapporter

 • Registrera företagets tillgångar

 • Bistå vid URSSAF-kontroller

Assistans vid företagets dagliga verksamhet

 • Stöd vid utförandet av affärsplan

 • Stöd vid utförandet av protokoll från bolagsstämmor

 • Stöd vid tillämpning av lagstadgade ändringar

© Copyright - Österman Expertise — 2024 inscrite auprès du conseil régional d'Occitanie